Shotgun

Från Qultwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

==1 Kap. Introduktion ==

1 § Termen shotgun är ett referat till passagerarsätet i en bil. Att kalla shotgun innebär att du reserverar den platsen till dig själv.

2 § Shotgun är ett gammalt uttryck som härstammar från Amerikas vilda western-tid . Då transporterades man ofta i täckta vagnar dragna av hästar. Det härjade mycket banditer på den tiden och föraren kunde inte värja sig mot dem eftersom han var tvungen att fokusera på körningen och hålla i hästarnas tyglar. Det var alltså nödvändigt att ha ännu en person med sig i vagnen som kunde vara beväpnad, ofta då med ett hagelgevär (shotgun på engelska). Idag är det inte nödvändigt att försvara sig mot banditer men shotgun har blivit en välkänd ritual i samband med bilkörning i USA och uttrycket har spridits världen över.


2 Kap. Allmänna regler

1 § När du kallat shotgun har du rätten till det främre passagerarsätet till höger om föraren. Ibland uppkommer oenigheter angående vem som kallat shotgun korrekt och därför finns det flera regler som skall följas för att inte kallningen skall ogiltigförklaras. Oenigheter angående shotgun leder ofta till handgemäng och därför är reglerna viktiga för att inte någon skall komma till fysisk skada.

2 § Shotgun måste kallas så att minst en i sällskapet hör för att inte ogiltigförklaras. Man får dessutom enbart kalla shotgun i samband med bilfärden, det för att alla ska kunna förstå när det är läge att kalla. Du kan alltså inte på en måndag kalla shotgun till en bilfärd som äger rum på en onsdag. De internationella reglerna säger också att du måste befinna dig utomhus när du kallar, men eftersom många sprang ut utan skor och alltså inte var redo tillkom regeln att du måste ha skor på dig. Även denna regel kan kännas oklar och därför är det vanligt förekommande att du måste se bilen när du kallar, men detta kan variera. Om någon kallar shotgun och sedan går inomhus så tillgodoses inte kallningen utan det är fritt att kalla igen.

3 § Ifall det finns flera bilar räcker det inte med att kalla shotgun utan du måste även specificera vilken av bilarna kallningen gäller. Vanligtvis använder du förarens namn för att undvika missförstånd.

4 § Ifall du hinner sätta dig i passagerarsätet eller hinner lägga handen på dörrhandtaget innan någon kallar shotgun har du automatiskt fått positionen även om någon skulle kalla därefter. Försöker du öppna bildörren medan föraren låser upp och resultatet blir att din dörr förblir låst är det fritt för alla att kalla shotgun igen, du har alltså inte lyckats reservera platsen om du inte ännu en gång är först med att kalla shotgun.

5 § Ifall du överger shotgun för att uträtta ett ärende är det fritt fram för de andra passagerna att kalla shotgun. Undantagsfall är om du skall uträtta en handling åt föraren - då behåller du platsen. Om däremot någon annan lämnar bilen och du väntar i passagerarsätet kan ingen göra anspråk på shotgun.

6 § Efter att bilen startats så är det Shotgun kallaren som bestämmer musiken (Såvida inte föraren säger annat). Skulle bitchen eller nån annan av förlorarna i baksätet vilja ändra på det kan inte ens föraren ge dom detta privelegie. Alla i bilen har däremot rätt till att få bestämma volymen på musiken som spelas. Skulle tvist uppstå så gäller så klart Sten,Sax,Påse principen.

7 § Reload, När föraren säger reload innebär det att alla kallanden ogiltigförklaras och det är fritt fram att kalla på shotgun igen, reload kan endast användas 1 gång!


3 Kap. Regler vid diskussion

1 § Ibland uppstår oenigheter om vem som kallat först. Oenigheter löses genom en omgång av sten, sax, påse.

2 § Internationellt förkommer också ”driver override” vilket innebär att föraren kan avgöra tveksamheter och till och med välja vem som får sitta shotgun oberoende av vem som kallat. Det här motstrider dock grundtanken med shotgun och brukas sällan.


4 Kap. Positioner utöver shotgun

1 § Ifall någon kallat shotgun kan du göra anspråk på någon av de andra platserna som du föredrar. Internationellt räcker det med att säga t.ex. back-right. I Sverige har dock även dessa säten namn. Platsen bakom shotgun kallas secondary shotgun och den bakom föraren sniper rifle. Platsen bak i mitten är den minst åtråvärda och kallas sällan, men vid det undantagsfallet eller för att håna den som inte fick en bättre position använder man ordet bitch. I vissa fall är inte föraren bestämd och man kan då även kalla driver.

2 § Du kan även göra en konträr kallning. Genom att säga t ex "inte bitch", slipper du just den platsen, under förutsättningen att det finns andra lediga platser som ännu inte blivit kallade.

3 § Samma som regeln ovanför, Du kan istället för att säga "inte bitch" säga "Uzi". Då får du direkt en plats på nån av sidoplatserna bak i bilen


5 Kap. Undantagsfall

1 § Det finns ett par undantag vid kallning av shotgun. Om förarens partner (eller potentiella partner) är med i sällskapet har denne av hänsyn alltid rätt till shotgun.

2 § Shotgun går automatiskt till bilens ägare om denne inte själv kör bilen.

3 § Immunitet och direkt Shotgun får man också om man fått till det kvällen innan (men bara om det var en godkänd tjej/kille vilket föraren får avgöra)

4 § Om regeln ovanför sker och föraren inte godkänner gårdagens ligg får personen istället inta "bitch" platsen (Mitten utav baksätet)

5 § Reglerna är utformade för kortare bilturer så vid en resa som varar längre än en timme bör shotgun variera mellan passagerarna.


6 Kap. Överträdelse

1 § Att bryta mot någon av shotgunreglerna innebär omedelbar ogiltigförklaring och någon annan kan direkt kalla shotgun och erövra platsen.

2 § Efter felaktig kallning får du inte kalla igen under samma bilfärd utan får nöja dig med den platsen som blir över.


7 Kap. Challenge

1 § Om någon svarar Challenge på en shotgun kallning så får båda personerna dra ner byxorna till knäna och löpa allt vad dom har mot bilen. försten till shotgundörren vinner och säkrar platsen i framsätet. (En challenge kan bara utövas mellan 2 personer, så försten som säger challenge mot personen som sa shotgun får tävla till bilen) (read less)